Leier környezettechnika

környezettechnika

környezettechnika

Olajleválasztó
Az új generációs olajleválasztó berendezések kialakításakor egyik fő szempont volt a széles skálájú igények minél pontosabb kielégíthetősége. 

Zsírfogó
A zsírleválasztó berendezések működése a sűrűségkülönbség elvén alapszik. A beérkező szennyezett vízben lévő kisebb sűrűségű szennyeződés a lecsökkent áramlási sebességű folyadékban a felszínre úszik, és ott lebeg. 

Iszapülepítő
Az iszapülepítők alkalmazásának célja a szennyvíz által szállított olyan könnyen ülepedő, szervetlen szennyeződések hatékony leválasztása amelyek károsan befolyásolják a csatornahálózat működését vagy az élővizek minőségét kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Vasbeton tartályok
A korszerű, környezettudatos gondolkodásmód terjedésével egyre többen ismerik fel, hogy természeti kincsünk a víz, értéket képvisel, annak megóvása túlélésünk záloga. Ezért fokozatosan nő az igény olyan tartályok iránt, melyben az összegyűjtött csapadék- vagy szennyvizet ideiglenesen vagy tartósan lehet tárolni a környezet külön terhelése nélkül

82 / 100
Leier Hungária Kft.

Információ kérése:

Leier környezettechnika

9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Termékismertető
Olajleválasztó
Az új generációs olajleválasztó berendezések kialakításakor egyik fő szempont volt a széles skálájú igények minél pontosabb kielégíthetősége. Az alap berendezések kisebb módosításával, kiegészítésével több, mint száz fajta berendezés érhető el.
Termékismertető
Iszapülepítő
Az iszapülepítők alkalmazásának célja, hogy a szenny- vagy szennyezett víz által nagy mennyiségben szállított szilárd részeket, hordalékot, iszapot a vízből ülepítés módszerével kiválasszuk. A technológia a fajsúly-különbség elven alapul. Az áramló folyadékot egy nagyobb térfogatú tartályba vezetjük.
Termékismertető
Vasbeton tartályok
A korszerű, környezettudatos gondolkodásmód terjedésével egyre többen ismerik fel, hogy természeti kincsünk a víz, értéket képvisel, annak megóvása túlélésünk záloga. Ezért fokozatosan nő az igény olyan tartályok iránt, melyben az összegyűjtött csapadék- vagy szennyvizet ideiglenesen vagy tartósan lehet tárolni a környezet külön terhelése nélkül. A korszerű vasbeton tartályok ennek az igénynek a kielégítésére szolgálnak 2 – 10 m3 tároló kapacitás között
Termékismertető
Zsírfogó
A zsírleválasztó berendezések működése a sűrűségkülönbség elvén alapszik. A beérkező szennyezett vízben lévő kisebb sűrűségű szennyeződés a lecsökkent áramlási sebességű folyadékban a felszínre úszik, és ott lebeg. A berendezés tisztításakor az összegyűlt szennyeződést kell eltávolítani. A leválasztó szerkezete és működése egyszerű, külső energiát nem igényel